Latest News

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด จัดแข่งขันกีฬาน้ำดื่มสิงห์แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด จัดแข่งขันกีฬาน้ำดื่มสิงห์แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

 

               นายมนตรี  ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กำหนดจัดแข่งขันกีฬา “น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกันออกกำลังกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมกีฬามวลชน ที่จะช่วยเสริมสร้าง พัฒนาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทรุ่นอายุ 12 – 28 ปี ประเภทรุ่นอายุ 19-30 ปี และประเภทรุ่นอายุ 31 ปีขึ้นไป โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้เงินรางวัล 8,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท ทั้งนี้มีผู้สมัครเข้ารับร่วมแข่งขันจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมชม และให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 พฤศจิกายน 2556
เวลา :: 14:38:32

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวกีฬา บันเทิง ]