Latest News

กำแพงเพชร - พช.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ "ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร"

          วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ที่ตลาดคลองลานพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน

          ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน "ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร" มีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วม ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมแต่ละชนเผ่าของตำบลคลองลานพัฒนาและตำบลคลองน้ำไหล ขอเชิญท่านที่สนใจร่วม "ชม ชิม ช็อบ แชะ" ถนนคนเดินวิถีชุมชน ตลาดสินค้าชุมชน สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงน้ำตกคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการและประชาชนร่วมประดิษฐ์ "ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี" เพื่อส่งให้ส่วนกลางนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อ "ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะประดับ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
          ในการนี้นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวเกษร กันสุ่ม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย พัฒนาการอำเภอคลองลาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ พช.กำแพงเพชรได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย กลุ่มองค์กรในพื้นที่ ร่วมนำสินค้า OTOP มาออกบูธจัดจำหน่าย การสาธิตการผลิตยาจากสมุนไพรไทยและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษของเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล กำแพงเพชร ในงาน "ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร" ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่เปิดประตูการท่องเที่ยวอำเภอคลองลานในมิติอื่น ๆ ผ่าน “ถนนสายวัฒนธรรม” และต่อยอดไปสู่ประเด็นการพัฒนาด้านท่องเที่ยว ฯลฯ ที่ยั่งยืนต่อไป

พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #ถนนวัฒนธรรม #อำเภอคลองลาน

จุฬา  สินไพบูลย์ สำนักงานข่าวลานนาเพรส : รายงาน

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 พฤษภาคม 2565
เวลา :: 04:47:11

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]