Latest News

เชียงใหม่ - อบจ.เชียงใหม่ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุอำเภอสันกำแพง ประจำปี 2565

          เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2565 โดยมีนายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน ได้ร่วมอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะและในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 05 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 11:16:50

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]