Latest News

เชียงใหม่ - รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับและส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่


แผนนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑ : ภาพ/ข่าว
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 05 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 11:30:47

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]