Latest News

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เยี่ยมชม "โครงการศิลปะบำบัดเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่"

          ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เยี่ยมชมการอบรมการวาดรูปครั้งที่ 2 ของโครงการศิลปะบำบัดเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณรัชพล ศิรดิษย์ ประธานสมาคมสีน้ำนานาชาติ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสุนทรียภาพ โดยการวาดภาพด้วยสีน้ำ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมวาดภาพสีน้ำ จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมสีน้ำนานาชาติ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเล็งเห็นว่าบุคลากรทางแพทย์ได้รับความเหน็ดเหนื่อย บางส่วนมีภาวะความเครียดสูง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจในช่วงโควิด-19 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายศิลปินอาสาจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำศิลปะ มาเป็นสื่อในการเยียวยาพัฒนาจิตใจ ( โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2565 ) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 18 สิงหาคม 2565
เวลา :: 09:02:54

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]