Latest News

เชียงใหม่ - รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณนภสร บัวชุม รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับและส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่


แผนนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑ : ภาพ/ข่าว
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงาน

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 18 สิงหาคม 2565
เวลา :: 09:06:58

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]