Latest News

เชียงใหม่ - ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยด้านการศึกษา ของเชียงใหม่

          ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมกาศึกษาธิการ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการศึกษาเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม

          โดยมีวาระที่สำคัญ คือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 องค์คณะด้วยกัน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

          ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้จัดสรรให้ สถาบันอาชีวศึกษา 50 % สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 35 % และสํานักงานพระพุทธศาสนาอีก 15 %

          ทั้งนี้โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และยังคงสืบสานพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและสามเณรที่ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนจบปริญญาตรี ซึ่งจะจัดสรรสัดส่วนการให้ทุนการศึกษาจำนวน 10 รุ่น ปีละ 600 ทุน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 18 สิงหาคม 2565
เวลา :: 09:24:16

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]