Latest News

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และภาคพื้น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๖๓

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และภาคพื้น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๖๓ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และหน่วยงานภาคนอก ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

  

          ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลหน่วยงาน และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และภาคพื้น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ คน โดยแบ่งเป็นบุคคลดีเด่นประเภทนิรภัยการบินดีเด่น กองบิน ๔๑, บุคคลดีเด่นประเภทนิรภัยภาคพื้นดีเด่น กองบิน ๔๑, บุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน กองบิน ๔๑, บุคคลดีเด่นด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑, และบุคคลชมเชยด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑

     

    

    

    

    

ภาพ-ข่าว : แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑

กาณฑ์ โสภโณดร สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 22 กันยายน 2563
เวลา :: 01:48:12

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]