Latest News

“เกษียณเกษมสันต์...แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย” ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

          วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์  แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละ ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ผู้สร้างคุณูปการต่อองค์กรและต่อสังคม  โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก  ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 30 ท่าน แบ่งเป็น ข้าราชการเกษียณอายุ จำนวน 1 ท่าน  ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ จำนวน 3 ท่าน พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จำนวน 22 ราย พนักงานราชการเกษียณอายุ จำนวน  2 ราย และ พนักงานส่วนงานเกษียณอายุ จำนวน 2 ราย  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานที่สังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    

    

    

  

  

ภาพ-ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิชชาพร คำมี : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 กันยายน 2563
เวลา :: 02:13:12

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]